Một số mẫu tham khảo cách điệu con vật, hoa lá cho bài thi vẽ trang trí


mau 2 mau 1

 

(Bài mẫu của sinh viên trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật Đồng Nai, trường Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật)

Image

Comments are closed.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 462 other followers

%d bloggers like this: